Interpellation/fråga

Interpellationsvar om bolagisering

Det här är ett beslutsunderlag.