Interpellation/fråga

Interpellationsvar om bolagisering