Interpellation/fråga

Interpellation om välfärdsföretag och ekonomisk brottslighet från T Smedberg (V)