Interpellation/fråga

Interpellation om offentliga toaletter från Simon Pettersson (SD)