Interpellation/fråga

Fråga om ungdomens hus från Arne Sandemo (M)

Det här är ett beslutsunderlag.