Interpellation/fråga

Fråga om trafiksäkerhet efter dödsolycka i Gottsunda från Tobias Smedberg (V)

Det här är ett beslutsunderlag.