Interpellation/fråga

Fråga om Sunnerstabacken från Madeleine Andersson (M)

Det här är ett beslutsunderlag.