Interpellation/fråga

Fråga om Sunnerstabacken från Madeleine Andersson (M)