Interpellation/fråga

Fråga om klimatneutral fjärrvärme från Lovisa Johansson (FI)