Ärende

15 Namnändring av Nya Destination Uppsala AB till Destination Uppsala AB