Interpellation/fråga

Svar på interpellation av Martin Wisell (KD) om allergihuset