Interpellation/fråga

Svar interpellation av Stefan Hanna (C) om Bostadsförmedlingens funktionalitet