Interpellation/fråga

Interpellation av Martin Wisell (KD) om allergihuset