Interpellation/fråga

20 Interpellation av Stefan Hanna (C) om Bostadsförmedlingens funktionalitet