Ärende

KF 9 Revisionsberättelser avseende Uppsala kommun 2017 och ansvarsfrihet