Interpellation/fråga

Interpellation av Tomas Karlsson (FI) om främjandet av Ungdomens hus

Det här är ett beslutsunderlag.