Interpellation/fråga

Svar interpellation av Jonas Segersam (KD) om Storvreta