Motion

Motion av Jonas Segersam (KD) om att uppmärksamma bemärkta Uppsalabor