Interpellation/fråga

KF 36 Interpellation av Tomas Karlsson (FI) om insatser för inkludering