Interpellation/fråga

Interpellation av Tomas Karlsson (FI) om insatser för inkludering