Interpellation/fråga

KF 17 Interpellation om mobilleverantör för parkering på kommunala p-platser