Ärende

ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2019-2022

Det här är ett beslutsunderlag.