Ärende

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Det här är ett beslutsunderlag.