Interpellation/fråga

Svar på interpellation om skadegörelse mot skolfastigheter