Ärende

9. Fördelning av schablonbelopp för nyanlända