Interpellation/fråga

27. Interpellation av Stefan Hanna (C) om remissvar vinster i välfärden