Motion

19. Motion av Anna Manell (FP) om ändrade principer vid skolval