Motion

14. Motion av Mohamad Hassan (L) om öppna nämndsammanträden