Motion

13. Motion av Stefan Hanna (C) om särskilda satsningar på fler servicebostäder