Interpellation/fråga

152. Interpellation om likvärdiga villkor för elever med funktionsnedsättningar