Ärende

131. Sänkning av förmedlingsavgiften i Uppsala bostadsförmedling AB