Interpellation/fråga

Svar på fråga om beredskapsinfrastruktur