Interpellation/fråga

87. Interpellation om cykelväg mellan Uppsala, Ulva och Bälinge