Interpellation/fråga

78. Interpellation om majoritetens ensidiga parkeringspolitik - med svar