Motion

71. Motion av Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar