Interpellation/fråga

61. Interpellation om förutsättningarna för bebyggelse i främre Boländerna