Interpellation/fråga

60. Interpellation av Jonas Segersam (KD) om palliativ vård - med svar