Motion

41. Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval