Ärende

39. Justering av investeringsbudget samt lånelimiter och räntevillkor