Interpellation/fråga

116. Interpellation om den ökade andelen långtidsarbetslösa - med svar