Motion

111. Motion av Mohamad Hassan (L) om att inrätta ett näringslivshus i Uppsala