Motion

182. Interpellation om underhåll av skollokaler i hela kommunen