Motion

172. Motion om att inleda förhandling med Fyrishov om