Motion

171. Motion om att på prov installera japanska toaletter på omsorgsboenden