Motion

170. Motion av Martin Wisell (KD) om lärare som utsätts för hot och våld