Interpellation/fråga

200. Interpellation om bostadskostnadernas andel av försörjningsstödet