Ärende

taxor och miljö- och hälsoskyddsnämnden och idrotts- och fritidsnämnden