Interpellation/fråga

Interpellation av Anna Manell (L) om hedersrelaterat våld