Interpellation/fråga

260 Interpellation av Simon Alm (SD) om studiebesöket ihemländer