Motion

80. Motion om att frångå kösystemet till de fristående skolorna