Motion

24. Motion om att skapa Uppsala yrkesgymnasium