Ärende

20. Taxor enligt lagen om skydd mot olyckor, rengöring och brandskyddskontroll